Rejestracja użytkownika w serwisie

* - pole wymagane

Herb Magnuszew

Urząd Gminy w Magnuszewie

UWAGA

Po zarejestrowaniu konta otrzymasz ograniczony dostęp do portalu e-Obywatel.

W celu odblokowania wszystkich funkcji (min. płatności online) udaj się do urzędu w celu pełnej aktywacji konta.
Zabierz ze sobą dokument tożsamości.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych w formularzu danych osobowych w celu rejestracji konta oraz korzystanie z usług dostępnych na portalu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Potwierdzam jednocześnie zapoznanie się z poniższymi informacjami:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Magnuszewie jest: Wójt Gminy Magnuszew, ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew.
  • Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Magnuszew, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Magnuszewie za pomocą adresu gmina@magnuszew.pl
  • Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Magnuszew - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na: Gminie Magnuszew, którą reprezentuje Wójt , Wójcie Gminy Magnuszew jako organie administracji publicznej oraz Urzędzie Gminy w Magnuszewie obsługującego Wójta Gminy Magnuszew i Gminę Magnuszew; b) realizacji umów zawartych z kontrahentami gminy Magnuszew; c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.