Uzyskaj odpis, wyciąg albo zaświadczenie z księgi wieczystej

Urząd Gminy w Magnuszewie
ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew
telefon: 48 621 70 25 fax: 48 621 71 05
Podstawa prawna
Wymagane wnioski
 1. Kliknij w link Wniosek o wydanie dokumentu z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.
 2. Wpisz elektroniczny numer księgi.
 3. Wybierz:
  • jaki dokument chcesz dostać – odpis zwykły, odpis zupełny, wyciąg czy zaświadczenie,
  • w jaki sposób chcesz dostać dokument – do samodzielnego wydrukowania czy pocztą. Za dokument pobrany do samodzielnego wydruku zapłacisz mniej niż za dokument wysłany listownie.
 4. Dokonaj opłaty.
Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Urząd Gminy w Magnuszewie
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
 1. Wniosek o wydanie dokumentu z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych
 2. Więcej informacji
Opłaty

Jeśli wniosek składasz przez internet i wybierasz opcję do samodzielnego wydrukowania, to zapłacisz:

 • za odpis zwykły księgi wieczystej – 20 zł,
  • za odpis zupełny księgi wieczystej – 50 zł,
  • za wyciąg z księgi wieczystej:
 • z jednego działu księgi wieczystej – 5 zł,
 • z dwóch działów księgi wieczystej – 10 zł,
 • z trzech działów księgi wieczystej – 15 zł,
 • z czterech działów księgi wieczystej – 20 zł,
  • za zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej – 5 zł
 • przeglądanie treści ksiąg wieczystych na stronie ekw.ms.gov.pl jest bezpłatne

 

Zrób przelew na numer konta sądu, przy którym znajduje się oddział CIKW. Tu znajdziesz listę numerów kont sądów w Polsce.

Termin załatwienia sprawy
Tryb odwoławczy
Opłata za odwołanie
Uwagi