Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Urząd Gminy w Magnuszewie
ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew
telefon: 48 621 70 25 fax: 48 621 71 05
Podstawa prawna
 • Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku (z późn. zmianami)
 • Ustawa ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (z późn. zmianami)
Wymagane wnioski
Wymagane załączniki

1. Akt notarialny lub umowę dzierżawy nieruchomości
2. Wykaz nieruchomości według druku informacji do ustalenia podatku od nieruchomości wraz z załącznikami:

Obowiązujące do 30 czerwca 2019 r.

 • IN-1 - informacja w sprawie podatku od nieruchomości
 • ZN-1/A - dane o nieruchomościach
 • ZN-1/B - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości

Obowiązujące od 1 lipca 2019 r.

 • IN-1 informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
 • ZIN-1 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 • ZIN-2 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 • ZIN-3 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników
Jednostka odpowiedzialna Urząd Gminy w Magnuszewie
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
 • PDF Formularz IN-1
 • PDF Załącznik ZIN-1
 • PDF Załącznik ZIN-2
 • PDF Załącznik ZIN-3
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty
Termin załatwienia sprawy
Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Opłata za odwołanie
Uwagi